top of page
Bloem foto 3 kopiëren_edited_edited.jpg

MUSEUM SHAWL
Collectie

 P e r 

 

B L O E M E N P R A C H T

Deze zijden shawl is gëinspireerd op een schilderij uit

ca.1650 van een achterkleinzoon van Pieter Breughel I,

 Jan van Kessel ( Antwerpen 1626 - 1679 ),

 die bekend en succesvol was als 'blom-schilder'.

bottom of page